Sorg – Tvang – Motstand. Musikk i Leirene i Norge 1940-45

Quote
Agder Vitenskapsakademi, Yearbook 2018, Oslo 2019, pp. 75-95
Details
ISBN: 978-82-8390-027-9
Meta